Urbanisme

Imatge portada
Image
Ajuntament d'Olesa

L'àrea d'Urbanisme s'encarrega de planejar, dirigir, coordinar i fer el seguiment dels projectes d'obres d'equipaments i infraestructures que es fan al sòl urbà. Aquesta feina es fa sota el paraigües d'una normativa dissenyada que ha de servir per fiscalitzar els processos de transformació urbanística i evitar-ne l'ús abusiu i inadequat del sòl. 

Tasques:

  • Elaborar estudis, redacció de projectes o demanar-los
  • Protegir la legalitat urbanística
  • Atorgar les llicències urbanístiques i vetllar pel seu compliment
  • Promoure un desenvolupament urbanístic sostenible que garanteixi un equilibri entre la necessitat d'urbanitzar un territori i la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals.
  • Desenvolupar el model de ciutat impulsat pel POUM