Canal intern d'alertes

Imatge portada
Image
Bàner Canal intern d'alertes

El canal intern d'alertes és un canal de comunicació electrònica que facilita la participació ciutadana i que permet que qualsevol persona i/o personal de la corporació comuniqui conductes de l’Administració municipal que suposadament resultin contràries al dret o als principis i regles ètiques i de bon govern. Per exemple, possibles casos de mala praxi com ara situacions de conflictes d'interessos, tràfic d'influències o manca de confidencialitat, entre altres

Les comunicacions són anònimes i tenen garantia de confidencialitat.

Què no és el Canal intern d'alertes?

No és un canal per formular queixes i suggeriments, per a les quals l’Ajuntament d'Olesa ja disposa d’un canal específic. Les queixes i suggeriments es poden tramitar de forma presencial o telemàtica (amb instància general), a través del web municipal

(El termini que té l'Ajuntament per resoldre queixes i suggeriments és de 3 mesos d'acord amb l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú).

Accedeix al Canal intern d'alertes!

Bàner Canal intern d'alertes

Fitxa tècnica

Seu electrònica